Educació ajorna les pràctiques d’FP i els projectes d’FP Dual fins que acabe la suspensió de les classes presencials

732
PUBLICITAT
  • L’ajornament es mantindrà vigent fins que finalitze la suspensió temporal de l’activitat educativa i formativa presencial
  • Els centres programaran per a l’alumnat activitats formatives a distància que simulen l’entorn del centre de treball

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha acordat ajornar la realització de les pràctiques de Formació Professional, tant del mòdul de Formació en Centres de Treball (FTC) com dels programes d’FP Dual, per a tot l’alumnat de tots els cicles formatius de Formació Professional Bàsica (FPB), grau mitjà i grau superior de totes les famílies professionals (consulteu ací el document)

Cal recordar que totes les resolucions oficials de la Conselleria estan penjades en aquest espai web i es prega que totes les persones s’informen a través del web i les xarxes socials oficials de qualsevol temàtica relacionada amb les mesures educatives davant d’aquesta situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19, i així s’evitarà el màxim que siga possible la difusió de missatges falsos.

L’ajornament de les pràctiques d’FP es mantindrà vigent fins que finalitze la suspensió temporal de l’activitat educativa i formativa presencial com a conseqüència de la situació i evolució de la pandèmia mundial del coronavirus (COVID-19).

L’ajornament estarà vigent des d’avui 16 de març i mentre es mantinga la suspensió temporal de l’activitat educativa i formativa presencial als centres educatius.

Mentre dure la suspensió de les pràctiques, els departaments de les famílies professionals programaran activitats formatives dirigides a l’alumnat i utilitzaran per a fer-ho la formació a distància. En aquest sentit el centre educatiu ha de fer una programació que simule l’entorn del centre de treball, tenint en compte el que es preveu en el programa formatiu FCT del cicle corresponent.

No obstant, aquest període de formació a distància es podrà interrompre si en un determinat moment la situació es recondueix i es disposara de places en les empreses, entitats col·laboradores o fora possible accedir als centres educatius.

Una vegada milloren les circumstàncies, el departament de la família professional corresponent comunicarà a la direcció del centre les hores del programa d’FCT que l’alumnat ha fet a distància i, per tant, les hores que li faltarien cursar d’aquest mòdul en una empresa o entitat col·laboradora.

Els programes formatius a distància que simulen l’entorn del centre de treball seran aprovats pel departament de la família professional corresponent. Al seu torn, la direcció d’estudis del centre docent, en col·laboració amb el departament en qüestió, organitzarà per al tercer trimestre el desenvolupament d’aquestes activitats i la distribució horària del professorat que impartisquen docència d’aquests programes formatius.

Agrupar les pràctiques d’FP Bàsica en el pròxim curs

Una altra novetat important que permet la resolució és que l’alumnat d’FP Bàsica que en aquest curs 2019-2020 estiga fent primer i realitze l’FCT en dues unitats formatives, les podrà agrupar en el pròxim curs 2020/2021. Paral·lelament, els centres també podran reduir el nombre d’hores d’FCT, que per regla general estan fixades en 400 hores, i augmentar les del projecte integrat fins que es completen el total d’hores dels dos mòduls professionals per a l’alumnat que estiga cursant cicles formatius d’FP de grau superior amb mòdul de projecte (LOE).

Les direccions dels centres comunicaran, a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, qualsevol incidència, aclariment o assessorament que necessiten per a l’ampliació o millora d’aquestes instruccions. Depenent de la situació i l’evolució del COVID-19 que es vaja produint, la Conselleria dictarà noves instruccions. Així mateix, els centres docents privats no concertats, en el marc de la seua autonomia, també hauran d’aplicar aquesta resolució.