Dos bestorres de Portell daten del segle XIII

358
PUBLICITAT

Durant l’any 2019 l’Ajuntament de Portell de Morella ha realitzat dos intervencions de caràcter patrimonial per tal de documentar, consolidar i posar en valor dos de les seues bestorres i part dels llenços de muralla conservats. Aquestes intervencions s’han realitzat en el marc de les convocatòries d’ajudes POFEDER amb la col·laboració de la Diputació de Castelló i de les recentment concedides per part de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

Aquestes intervencions formen part d’un projecte més ambiciós dirigit pels arquitectes Antonio García Blay i José Antonio Ruiz Suaña, que té com a objectiu intervindre en tots els paraments conservats i realitzar excavacions arqueològiques en extensió, treballs que permetran establir amb més precisió l’evolució urbanística de Portell de Morella a l’Edat Mitjana, així com establir la relació entre la torre campanar i els llenços muraris.

Els arqueòlegs Pablo García Borja i Joan Enric Palmer Broch han estat a càrrec de les investigacions arqueològiques. Aquestes han consistit en l’excavació arqueològica del subsòl de dos de les bestorres i en l’estudi murari dels paraments conservats. Les actuacions a la torre de la casa abadia s’han donat per finalitzades, establint una seqüencia d’ocupacions que arranca en el segle XIII i finalitza en l’època contemporània. Destaca la documentació de diferents reformes com el seu tancament al segle XV, passant de ser una bestorre a una torre tancada, les reparacions durant les guerres carlines o el seu darrer ús com a colomar.

Els estudis dels materials arqueològics recuperats han estat realitzats per un equip multidisciplinari que inclou especialistes en carpologia (Guillem Pérez Jordà), fauna (Cristina Real Margalef), antracologia (Yolanda Carrión Marco) i arqueometria (Marta Valls Llorens) adscrits al CSIC i a les universitats de València i Barcelona.

Els investigadors han determinat que la realització de les bestorres i de la muralla responen a una obra cristiana del segle XIII, cronologia que ha estat ratificada pel radiocarboni, establint que el basament de la bestorre-casa abadia es realitzaria en algun moment entre el 1225 i el 1298, no documentant-se fins el moment cap resta andalusina a les excavacions. Estes dades permeten afirmar que les muralles de Portell de Morella formarien part d’una fortificació cristiana de nova planta, possiblement la més antiga de la Comunitat Valenciana.