Diadia. La foto. Un guinyot blanc a Portell

109
Guinyot Portell Neu