Diadia. La foto. Un guinyot blanc a Portell

145
Guinyot Portell Neu