Cultura convoca una línia d’ajudes per a la conservació del patrimoni de pedra en sec

318
Cultura convoca una línia d'ajudes per a la conservació del patrimoni de pedra en sec
Cultura convoca una línia d'ajudes per a la conservació del patrimoni de pedra en sec
PUBLICITAT

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat subvencions per a la catalogació de béns immobles de pedra en sec, així com per a promoure la recuperació, el manteniment, la conservació i la protecció de l’arquitectura de la pedra en sec.


Aquestes ajudes es destinaran a la protecció d’elements de pedra en sec disseminats al nostre territori com són neveres, murs, escales, aljubs, bancals que delimiten parcel·les agrícoles, cledes i refugis ramaders, agrícoles i miners.

L’import econòmic que s’hi destina és de 300.000 euros, que es distribuiran de la manera següent: 120.000 euros per a la catalogació de béns i 180.000 euros per als treballs de restauració i conservació preventiva que servisca al manteniment d’aquestos.

Podran optar a aquestes ajudes els ajuntaments, les mancomunitats i les associacions i les entitats sense ànim de lucre constituïdes legalment, sempre que entre les seues competències administratives i finalitats fundacionals aparega la realització d’activitats consistents en la protecció i la conservació del patrimoni valencià.

Per a la modalitat de treballs de restauració, també podran sol·licitar la subvenció les persones físiques o les jurídiques constituïdes legalment que siguen titulars del bé o de l’òrgan de la gestió d’aquest.

Es concediran subvencions per un import màxim de 10.000 euros per beneficiari, siga quin siga el cost de l’actuació que ha proposat l’interessat en la sol·licitud.

Cultura va declarar a final de l’any 2016 Bé de Rellevància Local la tècnica constructiva tradicional de la pedra en sec a la Comunitat Valenciana.

La pedra en sec és una tècnica constructiva, normalment individual, que utilitza pedra de grandària xicoteta i que de vegades es talla lleugerament perquè hi encaixe millor. Utilitza poques eines, algunes per a l’extrac-ció, el transport i el treball de la pedra, ja que la tècnica i l’habilitat de l’home n’és el component principal.

El reconeixement de la pedra en sec mitjançant la seua declaració amb aquesta figura de protecció cultural implica la realització de labors d’identificació, descripció, investigació, estudi i documentació amb criteris científics; la incorporació dels testimoniatges disponibles a suports materials que en garantisquen la pro-tecció i la preservació, així com vetlar pel normal desenvolupament i la pervivència d’aquesta manifestació cultural i tutelar la conservació dels valors tradicionals que té i la transmissió a les generacions futures.

La Comunitat Valenciana forma part de la candidatura de regions i països que han presentat a la Unesco que el Comité Intergovernamental de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial avalue la construcció de pedra en sec.