Cultura convoca ajudes econòmiques per a la conservació i protecció de béns immobles del patrimoni cultural

621
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

– Es destinen 1.636.500 euros per a la recuperació del patrimoni

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat les ajudes econòmiques per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural valencià. La convocatòria d’ajudes s’ha publicat hui en el DOGV amb una dotació pressupostària d’1.636.500 euros.

Es cofinançaran treballs i actuacions de conservació, protecció i recuperació del patrimoni cultural del territori valencià: arqueològic, arquitectònic, historicoartístic, etnològic i paleontològic, de naturalesa immoble. Les subvencions s’emmarquen en el Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

L’import de la subvenció es pondera de manera inversa a la grandària del municipi, de manera que se subvenciona fins al 95 % de la quantia sol·licitada en els municipis de menys de 500 habitants i fins al 60 % en els municipis que superen els 50.000 habitants. La quantia màxima de la subvenció es fixa en 40.000 euros per beneficiari.

Poden optar a aquestes ajudes els ajuntaments i les fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre, entre les finalitats fundacionals de les quals es trobe la recuperació, la conservació o la protecció del patrimoni cultural en l’àmbit valencià.

Les sol·licituds s’han de presentar en un termini de 15 dies, juntament amb els impresos normalitzats a comptar de l’endemà al de la seua publicació en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.