Correus adopta mesures extraordinàries

471
PUBLICITAT

Correus ha posat en marxa noves mesures organitzatives i protocols d’actuació d’acord amb les organitzacions sindicals de la companyia

Després de la publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, l’empresa pública treballa per a garantir la prestació del Servei Postal Universal com té encomanat.

Només estarà operatiu el personal estrictament imprescindible per a la prestació del servei públic, únic servei que es desenvoluparà.

Les oficines de Correus obriran de 09.30h a 12.30h guardant tots els protocols dictats per les autoritats sanitàries.

En cas de ser necessari Correus tornarà a adaptar la seua operativa en funció de les circumstàncies.