Comunicat UJI sobre Coronavirus COVID-19

694
UJI
PUBLICITAT

Donada de l’evolució del coronavirus (COVID-19), la Universitat Jaume I ha activat el protocol de resposta davant d’infeccions i epidèmies que es troba en el següent web: https://www.uji.es/coronavirus, i que s’anirà actualitzant periòdicament. També s’ha formalitzat un comitè de coordinació davant el COVID-19 per respondre a la situació generada.  

En aquest moment, la situación es troba en el nivell 1, dels quatre establerts (de menys a més intensitat), això vol dir que no hi ha cap cas d’infecció en la comunitat universitària, i es manté la coordinació, tant amb la Generalitat com amb la resta d’universitats valencianes. 

D’acord amb les recomanacions de la Generalitat Valenciana, en aquests moments es manté el calendari acadèmic i, per tant, la setmana vinent és no lectiva. Així mateix, continua l’activitat de la Universitat d’acord al seu calendari laboral, mentre no canvie la situació actual.

A més, la Generalitat recomana que, en el cas que qualsevol membre de la comunitat universitària presente símptomes característics de la malaltia, haja estat en zona de risc o exposat a un cas confirmat de COVID-19, contacte amb el següent número de telèfon: 900 300 555.