Comunicat de l’Ajuntament de Morella front el coronavirus

485
PUBLICITAT

Nota de premsa de l’Ajuntament de Morella

La Junta de Govern Local, seguint les indicacions de les autoritats competents, davant de la situació produïda pel Coronavirus, ha pres les següents decisions relatives a serveis públics municipals TENINT EFECTE A PARTIR DE DIVENDRES, 13 DE MARÇ, O DE LA DATA INDICADA, EN EL SEU CAS. Estes mesures es mantindran de forma indefinida mentre continua la situació i les indicacions actuals. En cas de produir-se algun canvi, s’informarà degudament a la població.

SUSPENSIÓ D’ACTIVITATS I TANCAMENT D’ESPAIS MUNICIPALS.

Es mantindrà OBERT l’Ajuntament de Morella. La resta de serveis queden afectats

– Suspensió de tots els actes públics programats, com a mínim, fins el 22 de març inclòs.

– Suspensió de la cessió d’ús d’espais municipals per a la celebració de qualsevol activitat o reunió per part d’associacions i altres entitats (Casa Ciurana, Sales Gòtiques, Teatre Municipal, locals d’assaig…).

– Tancament al públic de l’Edifici Fundació Caixa Castelló amb la suspensió dels serveis, ludoteca (El Club) i Biblioteca Municipal.

– Tancament de l’Escola Municipal de Música.

– Tancament del Centre Lúdic i Esportiu Jaume I.

– Tancament de les instal·lacions esportives de la Fàbrica Giner.

– Tancament i suspensió del servei del Casal Jove.

– Tancament dels centres de jubilats de Morella (Casa Ciurana), de Xiva i d’Ortells.

– Suspensió de l’activitat de les Unitats de Respir de Xiva i d’Ortells.

– Tancament al públic del Castell de Morella, Museu Temps de Dinosaures, Museu del Sexenni, Sales Gòtiques, Presó, Torres de Sant Miquel.

– Tancament al públic de l’Oficina de Turisme.

– La Conselleria d’Educació ha suspès l’activitat educativa al col·legi i l’IES, a partir del dilluns 16 de març. A l’igual, des de l’Ajuntament es suspèn, en la mateixa data l’activitat educativa en: Escola Infantil, Centre Formatiu (anglès), FPA i Universitat de Majors. REFORÇ DE SERVEIS

– S’habilita a l’alcaldia i la regidoria de serveis municipals a implementar la reorganització d’horaris i tasques per reforçar els serveis de neteja en els edificis municipals.

– S’habilita a l’alcaldia i la regidoria de protecció ciutadana a implementar la reorganització d’horaris i tasques per reforçar els serveis de la Policia Local.

ALTRES MESURES

– Seguiment del protocol, segons les autoritats sanitàries, de l’assistència al Centre de Dia. NO fer visites al Centre.

– Suspensió del serveis complementaris del Centre de Dia, excepte el transport per als usuaris i el menjador al qual s’establirà un tracte diferenciat.