Cinctorres aprova el text de les al·legacions al Projecte Clúster Maestrazgo

978
Cinctorres
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Cinctorres ha aprovat el text de les al·legacions al Projecte Clúster Maestrazgo_PEOL-449 AC. El consistori ha comunicat que totes aquelles persones que vulguen adherir-se a les mateixes podran passar a firmar per l’Ajuntament de Cinctorres els dies 15 d’abril (fins a les 19 h) i  divendres 16 d’abril (de 8 h a 14 h) o als establiments del poble (abans de les 14h).

Així mateix, l’Ajuntament ha fet saber que les persones que no poden passar en estos horaris i compten amb firma digital poden sol·licitar el document d’adhesió enviant un missatge al  següent telèfon o cridant a l’Ajuntament 964 18 10 01 o un correu a acinctorres@gmail.com.

L’alcaldessa de Cinctorres, Mireia Mestre, ha reafirmat que “creiem que és un projecte important a nivell d’energies renovables i per donar treball, però no a costa de tot”.