Castellfort licita l’explotació de l’aparhotel municipal

557
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Castellfort ha tret a concurs la gestió de l’aparhotel de la localitat. L’anunci es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província el passat 8 d’abril. L’import base de la licitació és de 18.000 euros més IVA. L’import mensual és de 300 euros i el cànon de 15.000 euros. La garantia serà del 10% de l’import de l’adjudicació del contracte. La data límit de presentació d’ofertes finalitza als 20 dies naturals de la publicació de l’anunci en el BOP.

En els criteris d’adjudicació es valorarà amb 15 punts la millor de les ofertes presentades a l’alça del cànon. Així mateix es valorarà fins a 70 punts la memòria d’activitat a desenvolupar. Finalment l’import mensual a l’alça es valorarà amb 15 a la millor de l’as ofertes presentades. La resta d’ofertes es valoraran de manera proporcional.