Castellfort disposa d’una àrea empresarial per facilitar l’ampliació de les empreses locals

202
Àrea empresarial de Castellfort
Àrea empresarial de Castellfort

Castellfort disposa d’una àrea empresarial per atendre les necessitats empresarials del municipi. La idea del projecte va sorgir fa diversos anys, quan es va comprovar la falta d’una zona industrial en la qual les empreses castellfortines pogueren desenvolupar la seua activitat.

L’Ajuntament va sol·licitar la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana per a dotar al municipi d’un mínim espai industrial. Després d’alguns anys d’espera, la Conselleria de Territori i Medi ambient va donar l’autorització. L’espai aprovat finalment va ser de 8.126 m².
Durant l’any 2013, l’Ajuntament va considerar oportú dur a terme una primera fase del polígon. Una superfície de 4.365 m2 que es van destinar a zones verdes, vials, dotacions i a sòl industrial privat. Per a la construcció d’aquesta primera fase es va obtenir una subvenció de 75.000 € per part de l’Agència Valenciana de l’Energia, dins del programa “Fons Eòlic 2012”, i es va comptar amb una ajuda de la Diputació Provincial de 20.000 €. El pressupost d’aquesta obra va ser de 125.026 €, (sense IVA) i honoraris inclosos.
La superfície de sòl industrial resultant, d’1.358,32 m², es va dividir en dos blocs en els quals s’han executat cinc parcel·les de 250 m² aproximadament cadascuna.
La licitació de l’obra es va oferir a tres empreses, sent adjudicada finalment al constructor Francisco Rueda. L’obra va començar amb la canalització del subministrament de llum fins al centre de transformació i l’asfaltat de gran part del polígon.
Per a la instal·lació de l’enllumenat públic es va obtenir una subvenció de la Diputació de Castelló, dins del programa “Eficiència energètica”, per import de 4.218,68 €, que va permetre instal·lar lluminàries led de baix consum.
Durant l’any 2014 s’ha pogut finalitzar el polígon, amb la dotació d’una xarxa de baixa tensió i el subministrament d’enllumenat públic. El pressupost total ascendeix a 27.517,49 €. L’obra ha sigut realitzada per l’empresa Electricitat Domingo Monserrat, S.L.
Actualment ja s’han adquirit dues parcel·les. Les restants es troben en venda per a possibles empreses interessades.