Castellfort condiciona els carrers de La Verge, El Forn i Heroina

204
Pavimentación del Carrer La Verge

La inversió total ha estat de 28.143,32 euros

L’Ajuntament de Castellfort ha finalitzat les obres de condicionament dels carrers la Verge, El Forn i Heroina. En concret, s’han dut a terme accions de millora de la xarxa de sanejament i aigües i la pavimentació del sol afectat.

Al carrer del Forn, s’ha substituït la xarxa de sanejament i proveïment d’aigua potable. Posteriorment s’ha procedit a repavimentar tot el carrer que havia estat afectat per les obres al subsòl. El mateix és el que s’ha fet al carrer Heroina, on també s’ha substituït part de la xarxa d’abastament d’aigua potable, amb el posterior condicionament del ferm afectat. Per últim, s’ha pavimentat part del Carrer La Verge.

Estes obres de millora i condicionament dels carrers ha costat finalment 27.224,88 € i 981,44 € d’honoraris.

This slideshow requires JavaScript.