Ajudes de l’Ajuntament de Morella per la Covid-19 a autònoms i empreses

197
El Servef convoca subvencions per a la realització de treballs forestals

Fins 20 dies hàbils després de l’endemà a la publicació de les bases al BOP (24 d’octubre), es poden sol·licitar les ajudes que ofereix l’ajuntament de Morella a autònoms i empreses de la localitat amb motiu de la Covid-19. Les quantitats seran de 600 euros per a empreses amb més de 8 persones treballadores i 400 per a les de 8 o menys. Les bases es poden consultar en el següent enllaç: https://www.morella.net/wp-content/uploads/2020/10/04016-2020.pdf