Agricultura subvenciona amb més de 12 milions d’euros inversions per a modernització i millora d’explotacions agràries

648
Agricultura subvenciona amb més de 12 milions d'euros inversions per a modernització i millora d'explotacions agràries
PUBLICITAT

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha subvencionat amb un total de 12.623.208 euros les inversions destinades a la modernització i millora de la competitivitat d’explotacions agràries a la Comunitat Valenciana.


Un total de 512 explotacions, que han presentat un pla de millora que garantix la sostenibilitat i la viabilitat econòmica, han rebut esta ajuda de la Generalitat.
Es tracta de totes les sol·licituds que s’han presentat i que tenien dret, sense descartar-se cap per motius de falta de pressupost.

Estes ajudes s’han dirigit a agricultures professionals o entitats associatives la principal activitat del qual siga l’agrària i en la que almenys un dels socis siga agricultor professional pel seu treball en l’entitat.

Concretament l’ajuda econòmica consistix a subvencionar un percentatge d’entre el 35% i 55% de l’import total de les inversions dutes a terme en les explotacions i entre les que es troben; l’adquisició o construcció de béns immobles, la implantació i reestructuració de cultius permanents de distints cítrics.

També són per a la modernització d’instal·lacions de reg que acrediten un estalvi efectiu del consum d’aigua, la compra de maquinària, vehicles de càrrega i transport, les inversions en equips de condicionament, comercialització i transformació de productes, instal·lacions que reduïsquen l’impacte mediambiental de l’activitat de l’explotació o incrementen la seua eficiència energètica, així com la compra de terrenys fins a un màxim del 10% de l’import total de les inversions incloses en el pla.

Seguint els criteris de l’Orde de Bases i en concordança amb el PDR 2014-2020, entre els criteris de prioritat per a la concessió de les ajudes econòmiques, s’ha considerat la dedicació de l’explotació a la producció ecològica o acollida a figures de qualitat diferenciada, així com les sol·licituds presentades per dones i jóvens agricultors, o aquelles ubicades en zones amb dificultats naturals o altres limitacions que puguen dificultar el seu desenrotllament.

Cal ressaltar que esta subvenció de més 12 milions d’euros d’esta convocatòria representa més del doble de les concedides en l’anterior, que va ser l’any 2013, igual que el número de beneficiaris que ha passat de 282 en 2013 als 512 en 2017.

Així mateix, cal ressaltar que la duració màxima d’estos plans de millora és de tres anys, per la qual cosa s’estima que al llarg de 2018 pot arribar a executar-se prop del 60% de les inversions aprovades, per la qual cosa poden arribar a abonar-se fins a 7.500.000 euros en ajudes.