Agricultura destina 500.000 euros a projectes de cooperació agrària

899
Agricultura destina 500.000 euros a projectes de cooperació agrària
Agricultura destina 500.000 euros a projectes de cooperació agrària
PUBLICITAT

La conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha convocat, per 500.000, euros diverses ajudes del Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes relacionats amb la cooperació en l’àmbit agrari per a l’any 2018.


Es tracta de cinc convocatòries de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, que han sigut publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i que es poden consultar en l’enllaç següent: http://www.dogv.gva.es/es/inici

Aixina, es convoquen les ajudes per a projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d’investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics (plantes aromàtiques i medicinals, fruits secs, varietats autòctones, cultius tallafocs, entre altres) per un import màxim de 200.000 euros.

També es convoquen ajudes per a projectes de cooperació relacionats amb la valoració de restes vegetals en experiències d’agrocompostatge o altres, el fi de la qual siga evitar l’ús del foc per a l’eliminació de restes agrícoles.

Entre altres projectes poden incloure’s projectes de trituració in situ de restes agrícoles amb incorporació al sòl, ‘mulching’ o per al seu reutilització posterior, projectes vinculats a la logística i organització d’arrecollida de restes agrícoles per a la seua posada en valor o utilització de restes agrícoles per a la seua transformació en biocombustibles (estelles, pellets, briquetes, etc.) o altres productes innovadors. No s’inclouen els cultius energètics. La quantia màxima de la convocatòria són 100.000 euros.

A més, s’ha llançat la convocatòria de les ajudes per a projectes de cooperació relacionats amb el foment de la ramaderia extensiva i d’iniciatives en este sector, com per exemple escoles de pastores/és, per un import de 50.000 euros per a 2018.

Igualment s’ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes per a projectes de cooperació relacionats amb les experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica, dotada amb 100.000 euros per a enguany.

Així mateix, també es poden presentar les sol·licituds d’ajuda per a projectes de cooperació relacionats amb les experiències de centrals de compra innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica, com a espais específics dins de mercats majoristes, portals virtuals de venda, xarxes de productors-consumidors, etc.), pressupostada amb 50.000 euros per a 2018.