Agricultura concedix 600.000 euros en ajudes per a agricultors que participen per primera vegada en règims de qualitat agroalimentària

122
PUBLICITAT

Les ajudes tenen com a objecte subvencionar la realització de jornades tècniques o la participació en fires o exposicions, entre altres

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha concedit prop de 600.000 euros en ajudes per a la participació per primera vegada d’agricultors i agrupacions d’agricultors en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris.

La resolució de la Direcció General de Desenvolupament Rural preveu com a beneficiaris d’aquestes ajudes els grups de persones productores que duguen a terme activitats d’informació i promoció en el mercat interior d’algun dels programes de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat.

Qualitat diferenciada

Estes ajudes tenen com a objecte el foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada i servixen per a subvencionar les campanyes de promoció i de publicitat, l’elaboració de material divulgatiu, l’elaboració de dossiers i monogràfics sobre aliments de qualitat, la realització de jornades tècniques o missions comercials, o la participació en fires o exposicions, entre altres.

Estes ajudes estan cofinançades per la UE en un 53 % a través de Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia (38,14 %) i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), que aporta un 8,86 %.