AE-Agró i UGT-PV denuncien que l’emergència forestal pel Tomicus és conseqüència de l’ERO de Vaersa

158

-Els ecologistes i el sindicat exigixen a la Conselleria de Medi Ambient que recupere les brigades especialitzades en control de plagues

Acció Ecologista-Agró la UGT-PV i considerem que la situació d’emergència en què es troben els nostres boscos per la plaga de Tomicus destruens podria haver-se evitat si no s’haguera dut a terme l’ERO de Vaersa, que va eliminar les brigades de prevenció i control de plagues. Per això, el sindicat i els ecologistes instem la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient que es responsabilitze d’este tema d’interés general i dedique l’esforç pressupostari necessari per a actuar amb caràcter d’urgència.

Acció Ecologista-Agró la UGT-PV denunciem que les unitats de control de plagues en les muntanyes del País Valencià, que constaven de tres equips, un en cada província, i que s’encarregaven del control de focus incipients de plagues forestals, van desaparéixer amb l’ERO de Vaersa de 2012. Estes brigades comptaven amb 13 treballadors qualificats i per a la comanda març 2012-febrer 2013 disposaven d’un pressupost de 342.317,58 euros, només per a les actuacions de prevenció. El personal d’estes brigades va ser acomiadat el 28 de febrer de 2013, i des de llavors les seues labors de prevenció s’han deixat de realitzar en les nostres muntanyes.

Cada una d’estes unitats estava constituïda per tres peons especialitzats i un capatàs, en disposició del carnet de manipulador de plaguicides d’ús fitosanitari, i disposaven d’un vehicle per als seus desplaçaments pels terrenys forestals i del material necessari per als treballs de prevenció (motoserres, aper escorçador, motxilles polvoritzadores…). Es desplaçaven al lloc on existia el focus, detectat pel director tècnic, i procedien a realitzar les tasques de control.

Els treballs consistien bàsicament en la col•locació de punts-esquer, que han d’estar instal•lats en l’època anterior al període de posada de l’insecte, i que per al cas del Tomicus destruens correspon als mesos de setembre/octubre. En el cas que es detecten entrades, els esquers han de renovar-se cada 6 setmanes, a fi que disposen de material fresc que és més efectiu, i s’eliminen les zones antigues afectades per mitjà de l’escorçat dels pins.

Tant per a la creació de nous punts-esquer com per a la seua renovació periòdica es realitza un procediment laboriós consistent a talar diversos peus sans, seleccionats entre els pins més dèbils, que es desbranquen i després els troncs i les branques grosses s’apilen juntes. Els esquers es col•loquen en llocs de fàcil accés a una distància inferior a 300 metres del focus de l’any anterior, procurant que no estiguen exposats totalment al Sol. Les branques grosses que constituïxen els esquers han de ser escorçades abans que es produïsquen les primeres emergències, la qual cosa té lloc a partir del mes de març.

Per al sindicat i els ecologistes estes actuacions de prevenció eren claus per a haver tingut baix control les poblacions de Tomicus destruens en el seu moment, ja que hagueren permés una prompta detecció i actuació, enfront del caos i improvisació que estan demostrant al vore’s hui per hui desbordats per esta plaga, que es veu afavorida per la sequera que arrosseguem.

A més a més, per a AE-Agró i l’UGT-PV la dotació pressupostària anunciada per la Conselleria per a combatre la plaga és insuficient. Si eixos 342.000 euros de la comanda de 2012 eren solament per a prevenció i control de focus incipients, com pretén ara la Conselleria abordar esta plaga, que a estes altures declararen com a tal, anunciant una partida de només 200.000 euros per al seu control? Pel bé dels nostres boscos i de l’interés general, AE-Agró i l’UGT-PV exigim una major dotació pressupostària i més mesures per a lluitar contra el Tomicus. I açò passa, com no, per recuperar el personal especialitzat en estes tasques, fulminat en un ERO que el propi Tribunal Suprem va declarar no ajustat a dret i que està deixant una profunda empremta en la gestió i conservació del nostre patrimoni natural.