300.000 en subvencions per a bandes de música

240

Nota de premsa de la Diputació de Castelló

La Diputació de Castelló ha donat ja el vistiplau a dues línies d’ajudes per a les societats musicals dels municipis de la província amb l’objectiu de “ajudar-los en el manteniment d’una activitat de gran arrelament a les nostres comarques”, segons destaca la diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz, qui subratlla la importància “de continuar fomentant l’aprenentatge musical i mantindre la difusió de la música com a element clau del nostre teixit cultural”.

Les ajudes, que en conjunt sumen uns 300.000 euros, es dirigeixen a les societats musicals en actiu que estiguen radicades a la província de Castelló i inscrites en el Registre d’Entitats de Caràcter Cultural de la pròpia Diputació i en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, així com les escoles de música comarcals o mancomunades degudament acreditades per la Conselleria de Cultura.

Es tracta en concret de les subvencions “Campanya Escoles d’Educands–Escoles de Música 2020” i la “Campanya Adquisició d’instruments musicals i altres béns inventariables 2020”. En el cas de la primera, són subvencions amb destinació a finançar l’ajuda a l’escola d’educands/escola de música en les seues despeses corrents: costos del personal, reparació d’instruments, desplaçaments relacionats amb la seua activitat, subministraments d’energia, consumibles d’oficina i altres despeses corrents. La quantia total màxima fixada per a aquesta convocatòria és de 200.000,00 euros.

En el cas de la segona convocatòria de la Diputació de Castelló, la finalitat és finançar les despeses d’adquisició d’instruments musicals, equips informàtics i altres béns inventariables necessaris per al desenvolupament de l’activitat (ordinadors, impressores, fotocopiadores, tauletes i pissarres digitals), que es realitzen de l’1 de gener al 30 d’octubre de 2020. La quantia total màxima fixada per a aquesta convocatòria és de 100.000,00 euros.

La concreció de les bases reguladores de totes dues convocatòries van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, núm. 92 d’1 d’agost de 2020, i els corresponents extractes han sigut publicats en el BOP núm. 94 de 6 d’agost de 2020. El termini de presentació de sol·licituds per a les dues convocatòries és el mateix: del 7 d’agost al 3 de setembre de 2020 (20 dies hàbils)