Vivenda, oci, festa i ocupació per als joves objectius d’Un Equip per Morella

253
PUBLICITAT

Garantir el futur dels joves per  a que puguen desenvolupar el seu projecte de vida ací és un dels principals objectius de la candidatura ‘Un Equip per Morella’. Des del govern socialista s’incidirà en les polítiques que afavoreixin l’accés dels joves a la vivenda i al treball, amb bonificacions i ajudes que també s’estendran als estudiants de batxillerat i FP a la localitat, així com també es recolzaran als joves que necessiten fer les seues pràctiques a les empreses de Morella.

L’apartat de l’oci i la festa té un paper important. En aquest aspecte, es fomentarà la reactivació del Consell de la Joventut i, d’acord amb els i les joves, i escoltant les seues inquietuds, es pensa crear una agenda continuada i un festival de música per a ells i elles a Morella . Reobrir el Casal Jove i seguir mantenint un permanent contacte amb els col·lectius de joves, associacions i quintes, seran altres de les accions del proper govern socialista a Morella, fent realitat les seues propostes per fomentar l’activitat festiva al nostre poble.

Una de les noves iniciatives plantejades en el programa és la creació d’un xarxa entre pobles que facilite als joves un autobús per poder anar a les activitats festives i així evitar riscos o altres desplaçaments. Aquesta iniciativa ha sigut fruit del procés participatiu que l’Equip porta, des de fa mesos, escoltant a la ciutadania, anomenat ‘+Tu amb les teues propostes seguim avançant’.

Per últim també destacar les noves possibilitats i millora del servei que pdorà donar la nova biblioteca ubicada en el colomer-zurita, amb espais específics per a treball en grup i l’adaptació dels horaris a les necessitats.

Principals mesures per a recolzar la joventut a Morella

• Desenvoluparem un Pla de Vivenda específic per a joves.

• Augmentarem l’oferta d’activitats festives per als joves,continuant amb la col·laboració amb associacions, quintes i proposant per ells i elles un pressupost participatiu específic.

• Crearem un festival de música i festa per a la gent més jove amb les seues propostes i participació.

• Crearem una xarxa entre pobles que facilite als joves un autobús per poder anar a les activitats festives.

• Reactivarem el Consell Municipal de la Joventut per impulsar nous projectes i iniciatives.

• Impulsarem noves bonificacions municipals per als joves emprenedors.

• Reobrirem i potenciarem el Casal Jove.

• Facilitarem ajudes per als joves que cursen estudis de formació professional i batxillerat en Morella.

• Adaptarem els horaris de la nova Biblioteca a les necessitats dels estudiants.

• Impulsarem un nou programa d’ajudes a joves universitaris en els seus treballs fi de grau o màster.

• Facilitarem les pràctiques dels nostres joves en empreses de Morella i en els serveis municipals del nostre ajuntament.

• Incentivarem el transport compartit i el bo transport.