Vistabella crea el Consell Municipal Assessor de Turisme

212
Panoràmica de Vistabella nevada.
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Vistabella ha creat un nou òrgan de caràcter consultiu amb la finalitat d’assessorar en la programació i control de la política turística de la localitat. El Consell Municipal Assessor de Turisme busca impulsar i dinamitzar l’oferta turística de Vistabella, i servir d’òrgan assessor en la promoció turística, millora de la imatge nacional i internacional i increment de la qualitat dels productes turístics locals.

L’òrgan estarà dirigit per una assemblea general, el president de la qual serà qui ostente l’alcaldia o en qui delegue aquest càrrec. A més, un representant de cada grup polític formarà part, així com càrrecs de l’equip de govern i personal de l’ajuntament amb competències en l’activitat turística, agents socials i econòmics de la localitat i entitats i institucions que tinguen interessos relacionats amb la generació d’activitat turística.

Per a l’estudi, gestió i dinamització d’accions que concerneixen els diferents productes turístics del municipi, es podran constituir taules de producte específiques. Podran participar en les taules representants de les associacions que pertanyen al Consell, els representants de les empreses vinculades a aquests productes, així com especialistes dels diferents temes objecte d’estudi.

Així doncs, la labor del Consell és col·laborar amb l’Ajuntament amb l’objectiu d’aportar coneixements i experiències que aconseguisquen el major èxit de les accions de promoció turística i potenciació de la qualitat de l’oferta de Vistabella.