L’Ajuntament de Vilafranca ha posat en marxa un servei de transport adaptat adreçat a persones grans o amb mobilitat reduïda. El consistori ha adquirit una furgoneta que permetrà a les persones usuàries mitigar les barreres arquitectòniques i urbanístiques que hi ha amb l’objectiu que gaudeixen d’una major autonomia.

Es tracta d’un servei porta a porta que desplaça als usuaris des de casa fins a la destinació dins el municipi, com és el cas del Centre de Salut. El recurs és gratuït i poden beneficiar-se’n les persones que reuneixen els requisits estipulats per a aquesta finalitat.

Del servei de transport adaptat també es beneficien els usuaris del Centre de Dia de la localitat. D’esta manera ells i els seus familiars disposen d’un transport que els porta des dels seus domicilis fins a les instal·lacions del centre de gent gran.

Des de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Vilafranca s’ha apuntat que el servei serà especialment útil per a les persones grans que viuen en carrers amb escales, pendents o difícil accés. Discapacitats físics, físics o persones amb dificultats de mobilitat tenen al seu servei un transport en condicions i que s’adapta a les seves necessitats.