Vilafranca fa treballs de manteniment i millora en la piscina

663
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Vilafranca ha aprofitat l’aturada en els serveis públics per l’Estat d’Alarma per a dur a terme treballs de manteniment i millora en la piscina coberta. Així, aquesta s’ha buidat i s’estan rejuntant els taulells per a evitar filtracions. Els treballs s’estan realitzant amb un material especial que aguanta millor el clor. A més, es té pensat arreglar el depòsit i millorar la seua impermeabilització.