Vilafranca es queda a casa. Demostració de Ferratge en calent amb Enrique Alemán

413