Vilafranca es queda a casa. Confusió en la clínica dental amb el Grup de teatre de Sant Antoni

317