Vilafranca enderroca dos vivendes que estan en estat de ruïna

299

L’Ajuntament de Vilafranca ha procedit a l’enderroc de dos vivendes al barri del Maset. Es tracta de dues cases que havien passat a ser propietat del municipi ja que els seus propietaris no tenien hereus legals. Primer s’han talat els arbres i vegetació interior.
Després es procedirà a l’enderroc que, en bona part, es realitzarà manualment, tenint en compte les dificultats que presenten al trobar-se en la part antiga de la localitat, concretament al barri del Maset. Des del consistori s’ha fet una crida perquè els propietaris amb vivendes en mal estat, sobretot en el nucli antic, les mantinguen en unes mínimes condicions per evitar danys a les cases del costat i també als veïns que transiten per la via pública.
El consistori, a través dels seus serveis tècnics, revisa l’estat de les edificacions que presenten més riscos i adverteix als interessats perquè realitzen les oportunes tasques de manteniment i conservació.