Vilafranca destina el 0’7% del seu pressupost a cooperar amb la infància i la adolesacencia.

477
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Vilafranca ha publicat les bases per a concessió d’ajudes a ONG que desenvolupen tasques de cooperació en països en vies de desenvolupament. Aquest any, seguint la campanya de Vilafranca Solidària a favor de la infància i l’adolescència, es donarà prioritat als projectes que desarrllen tasques de cooperació relacionats amb aquests dos sectors de població.

Des de fa més de 10 anys el consistori destina el 0’7% del seu pressupost a aquesta finalitat.

D’aquesta manera Vilafranca es manté ferm en el seu compromís solidari. Aquest anys i destinen 8664 euros.

Les ajudes no financen congressos, jornades o seminaris o publicacions.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 26 de novembre. L’Ajuntament participarà, com a màxim, finançant fins a un 80% del projecte. La subvenció s’haurà de justificar abans del 30 juny 2015.

L’Ajuntament valorarà el projecte, els seus objectius, la seva ubicació i les accions es duran a terme.