Vilafranca, al Maestrat o Els Ports?; Vistabella i Atzeneta, al Maestrat o l’Alcalatén?

301

El grup parlamentari Compromís ha registrat en Les Corts una proposició de llei per aconseguir el reconeixement legal de les comarques com demarcacions territorials homologades a la Comunitat Valenciana. Segons ha explicat el diputat Paco García Latorre, “la distribució comarcal del nostre territori que ara coneixem data de 1988, però des de llavors no se li ha donat un caràcter legal a la distribució del diferents municipis a les comarques”. Este mapa comarcal situa a Vilafranca a l’Alt Maestrat i a Vistabella i Atzeneta a l’Alcalatén, opcions que generen diversitat d’opinions ja que des de Vilafranca s’ha demanat la seua inclusió a Els Ports i Atzeneta i Vistabella volen pertànyer al Maestrat.

D’aprovar-se, aquesta llei “donarà caràcter oficial a les comarques, dins del que és una aposta clara de Compromís per la comarcalització del territori valencià. Entenem que així donem passos cap a una gestió més racional, econòmica i eficient del País Valencià”, ha indicat del diputat.

Ha afegit que la seva pretensió és que la comarcalització “s’estableixi de forma consensuada” i per això s’incorpora “un període de participació dels municipis perquè puguin realitzar les aportacions” que considerin oportunes sobre aquest procés.

Per a Compromís, la divisió en províncies “és un element desvertebrador i desnaturalitzador de la identitat valenciana. A més, la divisió provincial no és eficient ni eficaç, i el pas del temps no ha fet sinó corroborar i confirmar, amb exemples a tot Espanya, la estesa sospita de clientelisme i corrupció que envolta unes institucions vuitcentistes com són les diputacions “.

Segons García Latorre, perquè la Generalitat “pugui prestar els seus serveis de la manera més eficaç possible és necessari disposar d’una delimitació territorial que, independentment de la divisió provincial, permeti que totes les instàncies de la Generalitat prestin els seus serveis i planifiquin les polítiques públiques sobre la mateixa divisió territorial “.

El diputat ha aclarit que la intenció d’aquesta llei “no és desenvolupar un règim jurídic de funcionament de les comarques com a entitats territorials dotades d’òrgans administratius i de caràcter representatiu i executiu”, ja que aquesta tasca requeriria d’un ampli consens parlamentari, com estableix l’article 65 de l’Estatut d’Autonomia.

“La intenció d’aquesta llei és elevar al rang d’obligació legal per a totes les instàncies de la Generalitat la vigent divisió territorial provinent de la proposta de demarcacions territorials homologades publicada el 1988 i que és seguida majoritàriament, però que no disposa de cap reconeixement legal” , ha assegurat.

Ha afegit que, amb el reconeixement legal d’aquestes demarcacions territorials, que hauran d’utilitzar totes les conselleries i ens públics per prestar els seus serveis i planificar les seves polítiques, es persegueix introduir racionalitat i coherència en la planificació territorial “.

Segons García Latorre, “un país seriós amb una administració eficaç i eficient no és viable si cada instància del govern elabora i planifica la seva actuació sobre una divisió territorial diferent”.

La proposta de Compromís argumenta que “la comarca apareix vinculada al nostre autogovern i és un element imprescindible per a una correcta planificació de les polítiques públiques”, de manera que “es fa necessari el reconeixement legal de les demarcacions territorials homologades”.