Vídeo i fotos. Així és el nou traçat del Port de Querol a la N-232

1018
PUBLICITAT

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) posa avui en servei les obres d’acondicionament de la N-232 al Port de Querol, entre Barranc de la Bota i Masia de la Torreta, a la província de Castelló. La carretera N-232, de Vinaròs a Santander, pertanyent a la Xarxa de Carreteres de l’Estat, és la principal via de comunicació entre les comarques castellonenques del Maestrat i dels Ports amb l’aragonesa del Baix Aragó, i constitueix el corredor viari N-232/A-68, via directa de sortida de la província de Castelló cap al Nord-oest. El traçat actual de la carretera N-232 al tram del Port de Querol, discorre per les muntanyes de Vallivana, al terme municipal de Morella, travessant una zona molt muntanyosa situant-se la cota més alta a 1.056 msnm. Aquest tram d’uns 12 quilòmetres aproximadament presenta unes característiques de traçat inadequades (secció estricta entre 6 i 7 m sense vorals, 68 corbes de radis mínims de 15 mi pendent pendent longitudinal superior al 10%).

Vista de la variant del Port de Querol a la N-232
Vista de la variant del Port de Querol a la N-232

Les obres de condicionament del Port de Querol contemplen la construcció d’una carretera de nou traçat amb l’objectiu de millorar la capacitat, funcionalitat i seguretat viària de la carretera actual, així com disminuir els temps de recorregut. El pressupost de les obres és de 47,66 milions d’euros que, sumat al pressupost de redacció de projecte, control i vigilància de les obres, expropiacions i conservació del patrimoni històric espanyol, ofereix una inversió total realitzada de 51,3 milions d’euros. Característiques tècniques del nou traçat. El nou traçat compta amb una calçada de 2 carrils, un per cada sentit i un carril addicional per a vehicles lents a l’ascens al port del Querol, vorals d’1,50 m en bermes d’1,00 m en desmunt i 1,30 m en terraplè. Discorre aprofitant en la mesura del possible el corredor ja obert per l’actual traçat de la N-232 per minimitzar l’afecció a noves zones sense antropitzar, oferint una millor adaptació al relleu.

Pont de la Bota la variant de la N-232
Pont de la Bota la variant de la N-232

Per evitar afectar els tàlvegs existents, s’han dissenyat un total de 9 viaductes. A les zones de mig vessant entre viaductes, on la pendent natural dels vessants és molt acusat, s’han dissenyat murs ecològics per minimitzar els vessaments de terres cap a aquests tàlvegs i permetre fer plantacions que minimitzin l’impacte visual. Com conseqüència de la reducció del pendent màxim d’ascens al port fixada en un 6% (inferior al pendent màxim actual del 10%), així com una menor longitud de desenvolupament, la nova carretera perd cota respecte de l’actual. Per això, a la zona de coronació del port, el nou traçat creua per sota la carretera actual mitjançant un túnel de 191,65 m, incorporant-hi els tres carrils. Un dels punts que més complexitat de l’obra ha estat la cruïlla del Barranc de La Bota, on fins ara existia un pont arc de formigó armat que només permetia el pas d’un únic sentit; necessari establir una prioritat de pas en sentit de baixada. La nova estructura s’ha resolt mitjançant un tauler de bigues prefabricades similar a la resta de viaductes salvant el Barranc de la Bota mitjançant un arc metàl·lic inferior, lleugerament apuntat i de directriu corba, de 102 metres de llum. Així mateix, ressaltar l’important esforç realitzat per minimitzar la afecció al medi natural a l’entorn d’elevat valor ambiental al que es desenvolupa lactuació.

Viaductes a la variant de la N-232
Viaductes a la variant de la N-232

✓ Passos específics per a fauna, incrementant-se el nombre i qualitat de passos per als corredors de fauna terrestre.

✓ Seguiment ambiental de tots els moviments de terres i valoritzacions de materials procedents de les excavacions per a la seva reutilització com a materials per a l’execució de murs de esculleres, murets de gabions, terra ciment, zahorras, àrids per a formigons i aglomerat.

✓ Per afavorir la integració paisatgística i minimitzar els vessaments de terres, s’han construït una gran quantitat de murs ecològics (murs d’escullera incloent a la coronació jardineres realitzades amb gabions per realitzar plantacions), murets de peu de terraplè i fons de desmunts, realització de plantacions a talussos, etc.

✓ S’aprofita la carretera actual com a camí de servei per a accés a totes les finques, masies, explotacions forestals i forest públic, evitant així l’obertura de nous camins i desviaments provisionals.

✓ Instal·lació de pantalles acústiques fonoabsorbents.

En blau la nova variant de la N-232 al Port de Querol
En blau la nova variant de la N-232 al Port de Querol