Video. Descàrrega d’aigua a l’incendi de Vilafranca

175

Video de Jaime Vives Lorenz