‘Viatge a la Prehistòria de Castelló’ dedica un capítol a la Coveta de la Foia de Vilafranca

162
PUBLICITAT

El consistori col·labora des de l’inici de les investigacions per a propiciar noves troballes

La sèrie ‘Viatge a la Prehistòria de Castelló’ ha dedicat un capítol a la Coveta de la Foia de Vilafranca. Des de l’inici dels treballs, l’Ajuntament de Vilafranca participa cada any en la cerca de restes prehistòriques. El consistori col·labora amb els investigadors en totes les tasques necessàries per a les quals han reclamat la seua participació en aquest temps.

Els investigadors més prestigiosos prossegueixen els treballs a l’entorn de la localitat per a traçar la història dels primers pobladors. Des de 2006, amb la invitació a Inés Domingo, fins a l’actualitat, arqueòlegs i historiadors comparteixen inquietud i prospeccions en la Coveta de la Foia i la resta d’enclavaments on queda la petjada de civilitzacions passades.

Les anàlisis de la zona han demostrat la presència de dues grans ocupacions en el paleolític en les quals destaca la riquesa de materials, com a eines o puntes de fletxa per a caçar, i el laboriós treball d’adobar i preparar les pells dels animals per a l’ús quotidià.

Els investigadors localitzen ací poblacions nòmades amb un mode de vida propi de caçadors i recol·lectors. Vilafranca és un punt de parada on alimentar-se de cabres, cérvols, conills i fruits del bosc i protegir-se del fred hivern amb focs quasi permanents.

A aquestes primeres ocupacions se suma la localització d’un nivell sauveterriense -propi del protoneolítico- del qual a penes existeix rastre de 10 jaciments i que obri la porta a noves investigacions per a completar les restes del paleolític, de ceràmica romana i material del món iber i neolític.

Els investigadors ja auguren que les noves informacions que puguen extraure de l’anàlisi de la zona tindran repercussió fins i tot internacional. L’art rupestre i els grans jaciments mantindran a Vilafranca com a epicentre de la mirada al passat.