Ventura: “El consum de noves substàncies psicoactives a Espanya és baix encara que cal estar alerta amb les adulteracions”

62
Ventura: “El consum de noves substàncies psicoactives a Espanya és baix encara que cal estar alerta amb les adulteracions”
Ventura: “El consum de noves substàncies psicoactives a Espanya és baix encara que cal estar alerta amb les adulteracions”

“El consum de noves substàncies psicoactives és Espanya és baix” segons ha assegurat Mireia Ventura, doctora en Farmàcia i responsable del servei d’anàlisi d’ABD Energy Control, durant la jornada organitzada per l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües de la Universitat Jaume I dedicada a les «Noves substàncies psicoactivas».


Segons les dades obtingudes per ABD Energy Control el vuit per cent de les substàncies analitzades es correspon a aquest nou grup que, si ben no ha vist incrementat el seu consum durant els últims deu anys, sí que ha vist créixer considerablement el nombre de substàncies diferents oposades. «Per açò -ha comentat Mireia Ventura- és important informar i conscienciar als consumidors sobre els perills d’aquestes noves substàncies».

Ventura ha explicat que el major problema que existeix és l’adulteració de substàncies com l’èxtasi, la catinona, el LSD o la ketamina, perquè «el consumidor no coneix exactament la seua composició i pot prendre erròniament una dosi que excedisca el resultat esperat». D’acord a les dades que disposen, la tendència del consum d’aquestes noves substàncies psicoactives varia depenent del país que es tracte. En el nord europeu, per exemple, hi ha més consum de opiàcies i sintètics, mentre que a Espanya els consumidors es decanten per la catinona o els estimulants.

ABD Energy Control un projecte de l’ONG Associació Benestar i Desenvolupament que ofereix informació, assessorament i formació sobre drogues amb el propòsit de disminuir els riscos del seu consum. El seu àmbit d’actuació és estatal i compta amb delegacions en les comunitats autònomes d’Andalusia, Catalunya, Illes Balears i Madrid. Analitza les mostres d’estupefaents facilitades per consumidors de tota Espanya per a conèixer la vertadera composició de les substàncies adquirides i hàbits dels consumidors.