Valoració positiva del museu de la Valltorta de la Jornada de portes obertes amb els tècnics de turisme

128
JORNADA DE PORTES OBERTES MUSEU TÍRIG

Des del museu de la Valltora es valora molt positivament la sessió de portes obertes dirigida a les oficines de turisme celebrada el passat dimecres 3 d’octubre, sessió que s’havia realitzat per la vesprada el 25 de setembre per facilitar una major participació.

Els representants de les oficines de turisme van conèixer de primera mà les potencialitats del museu de la Valltorta, ja que es va fer un recorregut per l’exposició temporal i es va visitar la Cova de Cavalls un dia i l’altre dia les Coves del Civil. D’altra banda, la direcció del museu va poder respondre les qüestions i els dubtes que se li van fer des de les oficines de turisme participants. La jornada es va tancar amb la intenció d’aprofitar les sinèrgies entre els gestors dels recursos culturals i els que informen als turistes.