VAERSA adequa el depòsit “Torre Enguaita” de Morella com a mesura de prevenció d’incendis

788
Font: Twitter de VAERSA Grup
PUBLICITAT

L’empresa pública VAERSA està realitzant tasques de manteniment i adequació en el depòsit IC1203 “Torre Enguaita”, emmarcat en el terme municipal de Morella. Les accions han estat un encàrrec de la Direcció General de Prevenció d’Incendis amb l’objectiu de netejar i preparar la zona davant l’augment de risc d’incendis en el segon semestre de l’any. 

VAERSA, que presta tot tipus de serveis relacionats en la gestió mediambiental  incloent-hi el desenrotllament de sistemes de gestió eficaç i respectuosos amb el medi ambient i noves tecnologies, està treballant en diferents zones del territori valencià per habilitar zones que a afavorisquen la prevenció d’incendis.