Usuaris de Vodafone de Vilafranca no tenen servei de telèfon i internet des del 23 de setembre

207
Vodafone

La falta de qualitat en el servei telefònic i d’internet a Vilafranca no només és patrimoni de Movistar. El passat dia 23 de setembre es va produir a Vilafranca una forta tempesta que va inutilitzar mols mòdems i línies telefòniques de tots els operadors mòbils. Els usuaris de Vodafone es van posar en contacte amb la companyia per comunicar la falta de servei. Des del passat dia 23 Vodafone no ha respost a les queixes i a 12 d’octubre els usuaris no tenen ni telèfon fixe ni internet. El usuaris i abonats han manifestat el seu malestar. Alguns han optat per passar el seu contracte a Movistar tot i que, saben, que esta companyia també ofereix un servei deficient i sense garanties.