Una resolució de medi ambient permet la caça de conills amb gossos en l’inici de la temporada

553
PUBLICITAT

Una resolució del director general de Medi Natural de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural permetrà la caça de conills amb gossos i sense armes el 16 de juliol, data prevista per a l’inici de la temporada en esta modalitat de caça.

La resolució ha sigut enviada a la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana i a les direccions territorials de València, Castelló i Alacant. La resolució s’expressa en els termes següents:

“Considerant l’article 48.2 de la Llei 13/2004 de Caça de la Comunitat Valenciana pel qual s’establix que per raons d’urgència, davant de cicles meterológicos estremos, epizoòties i altres circumstàncies extraordinàrias i imprevisibles, la Conselleria competent en matèria de caça podrà dictar vedes temporals extraordinàries.

Vista l’Ordre d’11 de de juny de 2009 de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s’aproven directrius extraordinàries per a l’aprofitament, gestió i control del conill de muntanya en la Comunitat Valenciana.

Considerant la dinàmica poblacional de l’espècie Orytolagus cuniculus, l’increment de danys en l’agricultura i davant de la pròxima publicació de l’Ordre Anual de Vedes 2017/18 que regularà esta activitat.

Esta direcció general, competent en matèria de caça, autoritza la caça del conill amb gossos i sense armes el 16 de juliol de 2017, amb un màxim de 8 gossos per caçador i de 15 per grup de caçadors”.

L’ordre vedes anual pendent de publicació a què es referix la resolució regula cada els períodes hàbils i normes de caça per a la temporada 2017-18 en les zones comunes, així com l’establiment d’altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana, així com les espècies susceptibles d’aprofitament. La caça de conill amb gossos i sense armes és la única que comença este diumenge