Abastiment d'aigua
Abastiment d'aigua
La presa no afectarà al riu Bergantes a Els Ports, segons els tècnics provincials

FEU CLIC ACI PER CONSULTAR L’INFORME

En l’àmbit de la província de Castelló no es preveuen afeccions directes ni indirectes en el Lloc d’Importància Comunitària ( LIC ) ‘ Riu Bergantes ‘ , ni en les Zones d’Especial Protecció per a Aus ( ZEPA ) de ‘ Riu Guadalupe- Maestrat ‘ i ‘ l’Alt Maestrat , Tinença de Benifassà , Serres de Turmell i Vallivana ‘ . Així , des de cap punt de vista es reconeix un risc rellevant pel que fa al manteniment dels valors de conservació en aquests espais pertanyents a la xarxa ecològica Natura 2000 , connectivitat biològica o comunitat faunística del territori castellonenc ” .

Així conclou l’informe que han elaborat els tècnics de la Diputació de Castelló , complint amb un acord plenari per part dels tres grups , sobre les possibles afeccions al nostre territori de la presa de laminació d’Aguaviva , pendent de construcció , i que ha exposat aquest matí al Ple el president provincial , Javier Moliner .

“Aquesta institució té el màxim interès a defensar i protegir la comarca dels Ports que es podia veure afectada per la infraestructura , els nostres espais naturals i fauna , per això encarreguem als experts un informe per comprovar, des del rigor tècnic , les possibles conseqüències en el nostre territori ” , ha explicat Moliner en la seva intervenció , que també ha recordat que la funció de la presa és únicament la de regular l’aigua quan es produeixin grans avingudes i , així , evitar inundacions i destrosses .

Qualitat de les aigües
Segons el document , signat pel geòleg , l’enginyer de camins i la biòloga de la institució , “en no afectar la cua de l’ embassament a la província no es veuran afectades la qualitat de les aigües superficials que discorren dins dels límits provincials i , així mateix , no van a alterar les relacions existents entre l’aqüífer juràssic i el riu Bergantes ” .

Cal recordar que l’obra es realitza íntegrament dins el territori de la Comunitat Autònoma d’Aragó i la cua de l’embassament no arribarà en cap cas la província de Castelló . A més, aquest tipus de presa no afecta el règim natural del cabal en exercir una funció laminadora per a situacions de màximes avingudes , amb desguassos de fons que permeten el pas dels cabals ordinaris que mantenen el règim natural .

L’informe complet , que es pot consultar a www.dipcas.es / descàrregues , va ser lliurat per Moliner al president de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre , Xavier de Pedro , en la reunió que van mantenir la setmana passada i en què es va blindar la reserva de 10 hectòmetres cúbics d’ aigua de l’Ebre per a la província en el Pla de Conca .