L’aula magna de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de l’UJI acull del 15 al 17 de juliol de 2014 el curs d’estiu «Biomass for sustainable rural development». El curs, que s’emmarca en el projecte europeu IT Forest (http://itforest.uji.es/), será inaugurat el dimarts 15 de juliol a les 10 hores per la vicerectora d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, Inmaculada Fortanet.

Dirigit per Leonor Hernández del Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció de l’UJI i Isabel Giménez de Co-Incide, té com a objectiu familiaritzar les persones participants amb la utilització de la biomassa en la producció energètica i la promoció de noves oportunitats de desenvolupament en àrees rurals des d’un enfocament multidisciplinari que conjugarà les tres dimensions del desenvolupament: social, mediambiental i económica. Per a això es comptarà amb multiplicitat d’actors implicats en la cadena de valor de la biomassa com centres educatius, empreses, administració pública i el tercer sector.

Més informació: http://ujiapps.uji.es/cultura/cursos-estiu/base/cursosestiu/estiu-2014/cursos-2014/relacio-cursos/14-biomass/