Sumari: – Concentració pensions – Curs productes agroalimentaris – Curs mobilitzacions i transferències – Previ educacció – Campanya no em toques el Whatsapp – Homenatge Carles Pons – Esports