TV Vilafranca programa 777 del 2 al 8 de desembre 2019

104

Sumari:
– Inauguració A-1701
– Simulacre escola
– Projecte 1r ESO IES
– Congrés Bioconstrucció
– Projecte Juntes
– La mujer sola
– Chucho
– Esports