TV Vilafranca programa 775 del 18 al 24 de novembre de 2019

133

Sumari:

– Nevadeta

– Concentració Pensions

– Curs primers auxilis

– Teatre reclam Mariana Pineda

– Punt Trobada biblioteques

– Recollida músics

– Concert Sta Cecília Rondalla i grup de ball

– Esports