TV Vilafranca programa 774 de l’11 al 17 de novembre de 2019

157

Sumari:

– Pleno

– Eleccions

– Obres plaça de bous i casa de la música

– Xerrada AFA

– Xerrada moció emergència climàtica

– Esports