TV Vilafranca programa 772 del 28 d’octubre al 3 de novembre de 2019

43

Sumari:

– Pintura frontó

– Jornades Creu Roja Joventut

– Presentació Camí Conquesta

– Jornades bolets

– Esports