Sumari: – Temps gener – Dimissió regidors PP – Ple gener – Obres col·lector – Medalla de la Vila – Cartellera – Esports