TV Vilafranca, programa 737 de l’11 al 17 de febrer 2019

52

Sumari: – Temps gener – Dimissió regidors PP – Ple gener – Obres col·lector – Medalla de la Vila – Cartellera – Esports