Sumari:
– Temps agost
– Restriccions aigua
– Inici escola infantil
– Obres menjador escolar
– Festa 8 de setembre
– Novena
– Esports