TV Vilafranca, programa 714 del 2 al 9 de setembre de 2018

37

Sumari:
– Temps agost
– Restriccions aigua
– Inici escola infantil
– Obres menjador escolar
– Festa 8 de setembre
– Novena
– Esports