Sumari: – Obres carrer Pilar – Temps maig – Transhumància – Exposició Stuka – Penya taurina – Corpus – Esports