Sumari:

– Obres miralles del carro

– Microscopia aplicada a la truficultura

– Exposició elles trien

– Recicla i decora

– Teatre Screen Man

– Cartellera

– Esports