TV Vilafranca. Programa 661 del 24 al 30 de juliol 2017

483
PUBLICITAT

Sumari:
– Fòrum per l’ocupació
– Suministrament d’aigua
– Balanç arqueològic
– Festa escola infantil
– Presentació programa de festes
– Sopar de joves
– Previ Festival de música 775
– Esports