– Jornada solidària amb els refugiats,
– Resum climàtic abril,
– Arribada peregrins a Sant Pere Castellfort,
– Inici millores piscina,
– Obertura matricula escola infantil,
– Esports