TV VILAFRANCA pgm 590 del 22 al 28-02-2016

635
PUBLICITAT

– Cursos i ajudes a Vilafranca,
– Neteja sales gòtiques Ajuntament,
– Enderroc de cases al Maset en estat roinós,
– Xarrada finançament valencià Vicent Cucarella,
– Esports