Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

-A partir d’ara el ciutadà té accés a factures, contractes o convenis que es troben en poder de l’administració
– Una de les novetats introduïdes en la Llei de Transparència és el silenci positiu en un termini de 30 dies
– Suposa un pas cap a l’administració oberta i en què el tràmit intern davant d’una consulta ha de ser molt àgil i eficient

La Conselleria de Transparència, Reponsabilitat Social, Participació i Cooperació ha obert l’accés a la informació pública per part dels ciutadans, de manera que l’òrgan al qual se li faci la petició estarà obligat a proporcionar la informació sol·licitada.

D’aquesta manera, qualsevol ciutadà o ciutadana pot demanar via presencial o de manera telemàtica a través de l’ordinador qualsevol expedient administratiu de la Generalitat. Per a això, només es necessita el DNI i la data de naixement.

Una de les novetats introduïdes en la Llei de Transparència és el silenci positiu en un termini de 30 dies per part de l’administració en el qual cas que no hi hage resolució expressa d’una petició d’informació, la qual cosa suposa un clar avenç respecte a la llei estatal que estableix el silenci negatiu.

Aquest termini, contemplat en la Llei de Transparència, suposa un pas cap a l’administració oberta i en què el tràmit intern davant d’una consulta ha de ser molt àgil i eficient.

A partir d’ara, qualsevol ciutadà pot demanar un expedient administratiu, des factures, contractes o convenis que es trobi en poder de l’administració.

El nou Govern valencià vol demostrar amb aquesta iniciativa la clara voluntat que, des de la transparència, de posar a disposició de tothom allò que és públic i que com a govern obert s’ha d’oferir als ciutadans.

El Consell posa en valor la participació, la informació oberta i el concepte de ciutadà com a subjecte actiu de l’acció pública. L’administració deixa el seu paper de tallafocs de la informació pública i dóna compliment al principi de lliure accés a la informació per part dels ciutadans d’una manera accessible i comprensible.

Les úniques excepcions a l’obligació d’oferir la informació sol·licitada pel ciutadà són aquells expedients que puguin entrar en conflicte evident amb altres drets protegits o aquella respecte a la qual la denegació total o parcial vingui expressament imposada en una llei, cas en què la informació serà dissociada, donant compte sempre motivadament d’aquesta circumstància.

El procediment de petició d’informació pública per part del ciutadà es pot formular per dues vies:

-Presencial amb l’objectiu d’evitar la bretxa digital

Via electrònica, sense necessitat d’identificació amb cap tipus de certificat electrònic, requisit que sí és necessari en el cas de l’administració de l’Estat i en altres comunitats autònomes

Des de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació s’ha apostat per un tràmit electrònic senzill al qual es puga accedir mitjançant un certificat electrònic però també sense ell, per facilitar al ciutadà l’exercici del seu dret a l’accés a la informació pública.

Mitjançant aquesta modalitat d’accés, els ciutadans des de qualsevol punt del territori poden realitzar una petició d’informació pública a l’administració via telemàtica, sense més requisits que la identificació mitjançant el DNI o equivalent i la data de naixement, informació que servirà per verificar la identitat mitjançant el sistema de verificació de dades d’identitat de la direcció general de la Policia.

Els ciutadans poden realitzar ja les seves peticions d’informació mitjançant el Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta a http://www.gvaoberta.gva.es/va/acceso-a-la-informacion-publica.